ono bardzo

Autor: detarava | Kategorie:
Tagi:
17. stycznia 2010 21:51:00

Międzynarodowe Forum Statystyki w Turystyce organizowane jest przez OECD i Eurostat regularnie od 1993 roku co 2 lata. Stanowi ono bardzo ważną platformę wymiany informacji, doświadczeń oraz stwarza możliwość prezentacji przez poszczególne kraje osiągnięć z zakresu statystyki turystyki. Celem IX Forum było przedyskutowanie głównych problemów dotyczących zapewnienia

Pracownicy Departamentu Turystyki uczestniczyli w IX Międzynarodowym Forum Statystyki w Turystyce organizowanym przez OECD i EUROSTAT oraz Francuski Główny Urząd Statystyczny.

porównywalności danych statystycznych w zakresie turystyki oraz wymiana doświadczeń poszczególnych krajów w zakresie zapewnienia dostępności danych. Celem Forum było również pokazanie aktualnych tendencji rozwoju statystyki turystyki oraz przedstawienie rekomendacji dla przedstawicieli administracji turystycznej poszczególnych państw członkowskich.
W Forum wzięli udział przedstawiciele: administracji, sektora prywatnego, pracownicy naukowi z państw należących i nie należących do OECD i UE oraz przedstawiciele zaproszonych organizacji międzynarodowych. Szczególnie istotną kwestią dla Polski było to, iż na forum poruszono problemy związane z doskonaleniem metodologii rachunku satelitarnego turystyki oraz nowe możliwości wykorzystania tego narzędzia statystycznego.

Brak komentarzy